ارتباط از طریق پست الکترونیک

به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم میرساند از طریق پست الکترونیک  هر واحد می توانید سوالات و درخواست های خود را پیگیری نمایید .