استخدام نیروی متخصص در زمینه حقوق

 

علاقمندان مراتب علاقمندی خود را تا سه شنبه 98/11/29 به دفتر بخش حقوق اعلام نمایند .