اطلاعیه حذف درس

به اطلاع دانشجویان محترم مقطع کارشناسی میرساند که از طریق حذف اضطراری امکان حذف تا 3 درس وجود دارد، لذا درخواست هایی که از طریق پیشخوان ارسال شده بود تایید نمی گردد . مهلت ثبت درخواست حذف اضطراری توسط دانشجو تا 1 تیرماه است . مسئولیت عدم ارسال درخواست از مسیر مربوطه و تا تاریخ تعیین شده بر عهده دانشجو می باشد .

 

 

نکات مرتبط با حذف :

به اطلاع می رساند طبق تصمیم شورای محترم آموزشی دانشگاه شرایط حذف اضطراری به شرح زیر می باشد:

1- تعداد درس قابل حذف برای دانشجویان کارشناسی,ارشد پیوسته و دکترای عمومی 3 درس, کارشناسی ارشد 1 درس می باشد

2- حذف اضطراری در صورتی که واحدهای باقیمانده زیر حد نصاب باشد قابل انجام است.

3- حذف دروس عملی امکانپذیر است.

زمان انجام درخواست حذف اضطراری  از تاریخ  3/3 تا 4/1 می باشد.