انتخاب دکتر یحیی کمالی به عنوان عضو جدید هیأت ممیزه

جناب آقای دکتر کمالی

دانشیار محترم گروه علوم سیاسی

انتخاب شایسته جنابعالی را به عنوان عضو هیأت ممیزه دانشگاه تبریک عرض نموده و از خداوند متعال برایتان آرزوی موفقیت در همه ی مراحل زندگی را داریم.