انتشار ویژه نامه انتخابات نشریه دادگستر انجمن علمی حقوق

جهت دریافت این ویژه نامه اینجا کلیک کنید

انجمن علمی حقوق به مناسبت فرارسیدن بیست و هشتم خرداد ماه روز انتخابات  و لزوم مشارکت حداکثری ملت بصیر ایران اسلامی، ویژه نامه انتخابات را منتشر نمود. در این ویژه نامه به تبیین ابعاد حقوقی اصول مهم مشارکت  و نظارت بر انتخابات با رویکردی علمی پرداخته شده است. به مخاطبین گرانقدر مطالعه این ویژه نامه را توصیه می‌کنیم.
مدیر مسئول: مهدی مظفری اناری
سردبیر و دبیر انجمن علمی حقوق: رضا کمالی پور
مشاور علمی انجمن : دکتر پوپک دبستانی کرمانی
جانشین سردبیر و مدیر اجرایی: سید مصطفی حسینی رفسنجانی  
طراح و صفحه آرا: علی پورتقی
هیئت تحریریه: دکتر محمدمهدی شجاعی، اسماعیل عبدلی نژاد، عباس عرب، مهدی مظفری اناری،رضا کمالی پور، سید مصطفی حسینی رفسنجانی، محسن پورابولی و سید محمدرضا هاشمی