تاریخ و نحوه برگزاری امتحان پایان نیم سال دوم 99-98

با حضور معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، مدیران آموزشی و معاونان آموزشی و پژوهشی دانشکده‌ها، شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید باهنر کرمان، سه شنبه 13خردادماه 99 با موضوع "برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم 99-98" برگزار شد.


در این نشست دو ساعته پس از بحث و تبادل نظر و بررسی تمامی جوانب، با اولویت قرار دادن حفظ سلامتی جامعۀ دانشگاه و رعایت عدالت در ارزیابی پایان نیمسال دانشجویان موارد زیر به تصویب رسید:

1- امتحانات از 15 تا 30 تیرماه 1399 طبق برنامه‌ای که در سامانه جامع آموزشی دانشگاه اعلام خواهد شد در تمامی مقاطع به صورت غیرحضوری با استفاده از شیوه های مختلف الکترونیکی اعم از تستی، تشریحی و شفاهی برگزار خواهد شد. نظارت بر حسن برگزاری امتحانات پایان نیمسال بر عهده معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده است.

2- امتحانات پایان نیمسال از طریق سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه lms.uk.ac.ir  برگزار خواهد شد. صرفاً در موارد استثنایی به تشخیص استاد و تایید دانشکده برگزاری امتحان در سایر سامانه‌ها بلامانع است.

3- استاد هر درس، مرجع ارزشیابی دانشجو در همان درس بوده و مسئولیت کامل برگزاری امتحان پایان نیمسال در ساعت و تاریخ اعلام شده در سامانه جامع آموزشی، حضور و غیاب دانشجو، ارزیابی عملکرد دانشجو بر عهده استاد درس و نظارت بر حسن اجرای این مصوبه بر عهده‌ی معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده است. با توجه به تاکیدی که هم در بخش نامه های وزارت متبوع و هم در جلسات انجام شده است، نمره نهایی هر درس، مجموعی از ارزیابی‌های مستمر، آزمون میان ترم، آزمون‌های طول ترم و فعالیت های کلاسی دانشجو است. لذا در نیمسال جاری با توجه به شرایط موجود، حداکثر سهم نمرۀ امتحان پایان نیمسال از کل نمرۀ نهایی دانشجو در هر درس، 12 از 20 است.

گفتی است در این جلسه دکتر مریم احتشام زاده معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، ضمن آرزوی سلامتی و موفقیت برای دانشجویان گفت: دانشجویان باید از فرصت یک ماه باقیمانده تا شروع امتحانات بیشترین استفاده را نموده و نسبت به مرور مطالب جهت یادگیری کامل، برنامه‌ریزی نمایند.