تبریک ارتقاء مرتبه به آقای دکتر مهدی عباس زاده

استاد محترم جناب آقای دکتر مهدی عباس زاده فتح آبادی

عضو محترم هیأت علمی گروه علوم سیاسی

با کمال مسرت، ارتقای مرتبه علمی حضرتعالی از استادیاری به دانشیاری را صمیمانه تبریک عرض نموده، از درگاه ایزد منان پیشرفت روز افزون شما را در کسب درجات علمی و معنوی بالاتر خواستاریم.