تبریک به آقای دکتر محمدرضا امیرمحمدی

استاد محترم جناب آقای دکتر محمدرضا امیرمحمدی

انتخاب جنابعالی را به عنوان عضو هیات علمی نمونه آموزشی دانشکده حقوق و الهیات تبریک و تهنیت عرض می نماییم .

لینک خبر برگزاری مراسم