تغییرات در سامانه آموزش مجازی دانشگاه

 

1-سقف حجم فایل ضمیمه در ماژول پیوست سامانه  LMS برای استادان از 100 مگابایت به 130 مگابایت افزایش یافت.

 

2-سقف حجم فایل ضمیمه در ماژول تمرین سامانه LMS برای دانشجویان از 5 مگابایت به 10 مگابایت افزایش یافت.

 

3-بازه زمانی مشاهدۀ کلاس‌های مجازی از ساعت 18:00 تا 09:00 صبح روز بعد تغییر پیدا کرد. همچنین روزهای پایانی هفته، پنجشنبه و جمعه مشاهدۀ کلاس‌های مجازی در تمام ساعات شبانه روز امکان‌پذیر است.