تمدید مهلت ثبت نام استعدادهای درخشان دانشگاه شهید باهنر

به اطلاع دانشجویان محترم میرساند مهلت تقاضا برای ورود به مقطع بالاتر از طریق استعدادهای درخشان درمقطع ارشد و دکتری به مدت 10 روز تمدید شد . زمان مذکور تمدید نخواهد شد .