درخواست حذف درس

به اطلاع دانشجویان محترم مقطع کارشناسی میرساند که از طریق حذف اضطراری امکان حذف تا 3 درس وجود دارد، لذا درخواست هایی که از طریق پیشخوان ارسال شده بود تایید نمی گردد . مهلت ثبت درخواست حذف اضطراری توسط دانشجو تا 8 خردادماه است . مسئولیت عدم ارسال درخواست از مسیر مربوطه و تا تاریخ تعیین شده بر عهده دانشجو می باشد .