درگذشت دکتر حمید بهرامی احمدی

 

انالله و انا الیه راجعون

با نهایت تاسف استاد معظم حقوق ایران دکتر حمید بهرامی احمدی دار فانی را وداع گفتند.

مصیبت از دست دادن این استاد گرانقدر را به جامعه دانشگاهی علی الخصوص اساتید و دانشجویان دانشگاه شهید باهنر تسلیت عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحوم طلب آمرزش و برای سایر بستگان ایشان صبر آرزومندیم .