راهنمای تکمیل درخواست ترفیع ویژه اساتید

به اطلاع اساتید محترم میرساند راهنمای استفاده از گردش کار درخواست ترفیع سالیانه در قسمت فایل ها و فرم های مربوط به اساتید در صفحه وب سایت معاونت آموزشی دانشکده قرار گرفت.