قابل توجه اساتید محترم و دانشجویان گرامی

به اطلاع میرساند بنا به ضرورت محل و یا ساعت برخی از دروس تا قبل از پایان ثبت نام ممکن است تغییر نماید لذا خواهشمند است تا اتمام حذف و اضافه برنامه خود را در سیستم بررسی نمایید .