مراسم تقدیر از آقای عباس باقری کارمند بخش معارف اسلامی

مراسم تقدیر از زحمات آقای عباس باقری کارمند محترم بخش معارف اسلامی این دانشکده روز دوشنبه 1399/10/1 با حضور ریاست و معاون دانشکده ، مدیر گروه معارف و جمعی از اساتید و کارمندان با رعایت پروتکل های بهداشتی در سالن کنفرانس دانشکده حقوق برگزار گردید.