مشاهده برنامه کلاسی

اساتید محترم و دانشجویان گرامی
با توجه به تغییر محل برخی از کلاسها، حتما ً برنامه کلاسی خود را در سیستم گلستان ملاحظه نمایید .