معرفی اساتید پشتیبان آموزش مجازی

به اطلاع اعضای محترم هیأت علمی و مدرسین مدعو می رساند آقایان دکتر محمد امینی زاده و دکتر حسین عرب نژاد از سوی معاونت محترم آموزشی دانشگاه بعنوان پشتیبان آموزش مجازی در دانشکده حقوق تعیین شده اند .

چنانچه مشکلی در زمینه اموزش مجازی دارید با این اساتید تماس بگیرید .