نحوه انتخاب دروس عمومی معارف

 راهنمای انتخاب درس های معارف اسلامی

دانشجوی گرامی!

جهت اطلاع از نحوه آموزش کلاسهای گروه معارف اسلامی، توجه شما را به امور ذیل جلب می­نماییم:

الف) دانشجویان دوره کارشناسی  باید ۱۴ واحد از ۳۴ واحد پیشنهادی را در طول دوره تحصیلی پاس نمایند.

ب) دانشجویان در هر نیمسال تحصیلی فقط یک عنوان درسی (2واحد) می توانند انتخاب کنند .

ج) در اخذ واحدهای دروس معارف لازم است ابتدا درس اندیشه اسلامی1 انتخاب شود.

د) در صورت ضرورت و با نظر مساعد گروه معارف، دانشجویان ترم آخر می توانند دو درس (حداکثر 4 واحد) از دروس معارف را انتخاب نمایند .

   طبقه بندی دروس گروه معارف اسلامی : 

1- اخلاق اسلامی: الف) فلسفه اخلاق    ب) آیین زندگی (اخلاق کاربردی)   ج) اخلاق اسلامی (با تکیه برمبانی و مفاهیم)   د) عرفان عملی اسلام                                              

2- مبانی نظری اسلام (1): الف) اندیشه اسلامی1(مبدا و معاد)      ب) انسان در اسلام      

3- مبانی نظری اسلام(2): الف) اندیشه اسلامی2 (نبوت  و امامت)  ب) حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام                                            

4- تاریخ اسلام:  الف) تاریخ تحلیلی صدر اسلام    ب) تاریخ امامت   ج) تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی                                                                                                   

5- تفسیر مو ضوعی:  الف) تفسیر موضوعی قرآن   ب) تفسیر مو ضوعی نهج البلاغه

6- انقلاب اسلامی:   الف) انقلاب اسلامی ایران    ب) اندیشه سیاسی امام خمینی     ج) آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی

7- دانش خانواده