نحوه برگزاری امتحانات گروه معارف اسلامی

اطلاعیه
برنامه¬های آموزشی دروس معارف نیمسال دوم تحصیلی 99-1398 در دانشگاه شهید باهنر
 ضمن سپاس و قدردانی از زحمات اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان عزیز و کارکنان دلسوز دانشگاه در تداوم آموزش در نیمسال جاری به صورت غیرحضوری، چگونگی آموزش مجازی و برگزاری امتحانات پایان نیمسال دوم تحصیلی 99-1398 در دانشگاه شهید باهنر به شرح زیر اعلام می‌شود:

الف) چگونگی آموزش مجازی
دانشجوی عزیز:
1.جهت کسب هر گونه اطلاعات لازم در خصوص ارائه دروس معارف اسلامی به سامانه  "ec.nahad.ir" مراجعه نمایید.
2.با ورود به سامانه آموزش مجازی دانشگاهیان (ec.nahad.ir)" دوره ویژه تعطیلات اضطراری دانشگاه" درس های مجازی جایگزین را بگذرانید. جهت جبرانِ هر جلسه کلاس حضوری لغو شده، بایستی حداقل 2 جلسه از درس های مجازی را بگذرانید.
نکته: مثلا دانشجوی کلاس اندیشه اسلامی یک، باید 22درس مجازی مشخص شده برای اندیشه یک را انتخاب کند و ازمون هر دوره را نیز انجام دهد.
نکته: حداکثر تا 12/04/1399 فرصت است.
3.دانشجو می تواند بر حسب تعداد جلساتی که در سامانه مجازی گذرانده است و میانگین ریز نمرات درس های گذرانده شده گواهی نامه شرکت را دریافت کند.
4.دانشجویانی که درس¬های معارف در سامانه مجازی را گذرانده اند و گواهی نامه های دروس مربوط به دوره  را دریافت کرده¬اند در نهایت، نمره نهایی را از استاد خود دریافت می¬کنند.
نکته: لازم به توضیح می باشد که استاد معارف تعداد جلسات و میزان نمره مربوط به جلسات مجازی گذرانده شده در سامانه را تعیین خواهد کرد.

ب) روش¬های برگزاری آزمون
استاد هر درس، مرجع ارزشیابی دانشجو در همان درس بوده و نمره نهایی هر درس، مجموعی از ارزیابی‌های مستمر، میانگین ریز نمرات درس های گذرانده در سامانه مجازی و فعالیت های کلاسی دانشجو است. این امکان فراهم شده است تا استادان محترم معارف بتوانند با انتخاب یکی از روشهای سه گانه از دانشجویان آزمون گرفته و نمره نهایی آنها را ثبت نمایند.
روش اول: استاد با بررسی سوابق درسهای مجازی، ریز نمرات کسب شده توسط دانشجو، میزان جلسات آنلاین و سایر تکالیف آموزشی نمره او را در سامانه گلستان تعیین می نماید.
روش دوم: استاد از طریق آزمون مجازی آنلاین(LMS دانشگاه شهید باهنر) از دانشجو آزمون گرفته و نمره او را در سامانه ثبت می نماید.
روش سوم: اگر انجام هیچ یک از روشهای فوق برای استاد مقدور نباشد استاد می تواند از طریق برگزاری آزمون کتبی یا شفاهی به تشخیص استاد، نمره دانشجو را تعیین و در سامانه ثبت نماید.     

                                                                  
گروه معارف اسلامی