نحوه گذراندن دروس عمومی معارف در تابستان 99


برنامه های آموزشی دروس معارف اسلامی ترم تابستانی1399 در دانشگاه شهید باهنر


 ضمن سپاس و قدردانی از زحمات اعضای محترم هیات علمی، دانشجویان عزیز و کارکنان دلسوز دانشگاه در تداوم آموزش در ترم تابستان به صورت غیرحضوری، چگونگی آموزش مجازی و برگزاری امتحانات پایان ترم تابستانی1399  در دانشگاه شهید باهنر به شرح زیر اعلام می‌شود:


دانشجوی عزیز:
1.جهت کسب هر گونه اطلاعات لازم در خصوص ارائه دروس معارف اسلامی به سامانه" سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی " (lms.uk.ac.ir) مراجعه نمایید.
2. آموزش غیر حضوری ترم تابستان در دو مرحله  انجام می¬شود:
مرحله اول: با ورود به سامانه آموزش مجازی دانشگاهیان (ec.nahad.ir) درس های مجازی مشخص شده را بگذرانید. مثلا: دانشجوی کلاس اندیشه اسلامی یک، باید حداقل 8 درس مجازی مشخص شده برای اندیشه یک را انتخاب کند و ازمون هر دوره را نیز انجام دهد و گواهی نامه آزمون را دریافت کند.
نکته: آموزش دو هفته اول ترم تابستان(11/05/99 لغایت 24/05/1399 ) اختصاص به درس¬های مجازی سامانه (ec.nahad.ir) دارد.
نکته: این دروس 5 نمره از نمره پایان ترم شما را به خود اختصاص می¬دهند.
مرحله دوم: با ورود به سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی (lms.uk.ac.ir) درس¬های مجازی ارائه شده توسط استاد را بگذرانید. مثلا: دانشجوی کلاس اندیشه اسلامی یک، باید در 12  درس مجازی برای اندیشه یک شرکت نماید.
نکته: آموزش هفته¬های بعد ترم تابستان(25/05/99 لغایت 17/06/1399 ) اختصاص به درسهای مجازی سامانه (lms.uk.ac.ir) دارد.
نکته: این دروس 15 نمره از نمره پایان ترم شما را به خود اختصاص می¬دهند.
3. استاد هر درس، مرجع ارزشیابی دانشجو در همان درس بوده و نمره نهایی هر درس، مجموعی از ارزیابی‌های مستمر، میانگین ریز نمرات درس های گذرانده در سامانه آموزش مجازی دانشگاهیان (5 نمره) و نمره امتحان پایان ترم  در سیستم مدیریت یادگیری الکترونیکی دانشگاه ( 15 نمره) است.