کسب عنوان کارمند نمونه دانشکده توسط سرکار خانم مریم حسینی

دکتر علیرضا شکیبایی در جلسه تقدیر از کارمندان نمونه گفت؛
مهمترین منبع در هر سازمان سرمایه انسانی است
دکتر علیرضا شکیبایی معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه، روز سه‌شنبه 20 خردادماه99 در جلسۀ تقدیر از کارمندان نمونه که در سالن کنفرانس سازمان مرکزی برگزار شد اظهار کرد: مهمترین منبع در هر سازمان سرمایه انسانی است و پایه‌های رشد و شکوفایی هر سازمان و مجموعه هستند.

 متن کامل خبر