گزارش تصویری برگزاری مراسم هفته پژوهش در دانشکده

این مراسم با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و بیانات ریاست محترم دانشکده دکتر عباس حیدری آغاز و در ادامه آقای دکتر مهدی عباس زاده معاون دانشکده به ارائه گزارش آماری یکساله کارهای پژوهشی دانشکده پرداختند و اعلام نمودند که پژوهشگران برتر بر اساس فعالیت های ثبت شده در سیستم گلستان و امتیاز گرنت انتخاب شده اند .

در پایان نیز از نفرات برتر هر گروه به شرح ذیل تقدیر شد و به مناسبت روز درب های باز کتاب های تالیفی اساتید در معرض دید عموم در دانشکده قرار گرفت : 

گروه الهیات در بخش اساتید : جناب آقای دکتر عبدالرضا محمدحسین زاده      در گروه دانشجویی : سرکار خانم زهرا اسدی خانوکی

گروه حقوق در بخش اساتید : جناب آقای دکتر محمدرضا امیرمحمدی          در گروه دانشجویی : سرکارخانم مینا کوهی

گروه علوم سیاسی در بخش اساتید : جناب آقای دکتر عباس حیدری           در گروه دانشجویی : سرکارخانم کیانا کامیابی و سرکارخانم فائزه رحیمی مقدم

گروه معارف اسلامی : جناب آقای دکتر محمدهادی قهاری